Εξαιρετική περίπτωση γιατρού. Ναι είναι επεξηγηματικη Ναι είναι εξαιρετικά καταρτισμένη Ναι είναι άνθρωπος αλλά όχι μόνο αυτά έχει το κάτι παραπάνω το ζήλο την αφοσίωση και την επιμονή να δώσει τη λύση και τη θεραπεία στο πρόβλημα του ασθενούς της και να το κυκλώσει από παντού. Μεθοδικα προσηλωμένα και με πολύ σεβασμό στην κάθε περίπτωση. Ξεκινάμε μαζί της εγώ και η μητέρα μου με εμπιστοσύνη !