Service-stress
Service-stress

'' Stress Echo για να μην ανησυχείτε για την καρδιά σας ''

Πρόκειται για μια από τις πιο σύγχρονες τεχνικές υπερήχων καρδιάς που εντοπίζει βλάβες του μυοκαρδίου – Ενημερωθείτε από έναν σύγχρονο καρδιολόγο

Η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία είναι μια από στις νεότερες τεχνικές των υπερήχων καρδιάς. Είναι μια μέθοδος γρήγορη, αποτελεσματική και ασφαλής, καθώς δεν εμπεριέχει ακτινοβολία, με την οποία μπορεί να γίνει διάγνωση της στεφανιαίας νόσου.

Η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία αρχίζει με ένα πλήρες υπερηχογράφημα καρδιάς ηρεμίας, όπου απεικονίζονται όλες οι καρδιακές δομές. Εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις γίνεται χορήγηση ενός ινότροπου φαρμάκου (συνήθως δοβουταμίνης) σε προοδευτικά αυξανόμενη δόση, το οποίο προκαλεί ταχυκαρδία και αύξηση της συσπαστικότητας καρδιάς. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται καρδιακά τμήματα που υπολειτουργούν κατά τη χορήγηση της ινότροπης ουσίας το οποίο συνήθως σηματοδοτεί την ύπαρξη ισχαιμίας και πιθανής στεφανιαίας νόσου. Σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο μπορεί να ελεγχθεί η ύπαρξη βιωσιμότητας του μυοκαρδίου. Τέλος η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία αποτελεί μια εξαιρετική μέθοδο για έναν ολοκληρωμένο προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβάσεις και προσφέρει προγνωστικά στοιχεία σε ασθενείς με καρδιολογικούς παράγοντες κινδύνου.

 

Stress Echo