Δεν υπάρχουν σαφής οδηγίες όσον αφορά την συνέχιση ή όχι της φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς οι οποίοι είχαν ιστορικό μειωμένης συσταλτικότητας της αριστερής κοιλίας με επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως (είναι ένας αριθμός ο οποίος αντικατροπτίζει το πόσο καλά η καρδιά συσπάται) το οποίο στη συνέχεια ανέκαμψε.

Για κάποιους καρδιολόγους είναι κοινή λογική ότι τα φάρμακα πρέπει να συνεχίζονται για να αποφευχθεί η επανεμφάνιση  της πτώσης της συσταλτικότητας της αριστερής κοιλίας .

Στις 11 Νοεμβρίου του 2018 στο διεθνούς φήμης περιοδικό Lancet δημοσιεύθηκε μια τυχαιοποιημένη μελέτη η οποία ακριβώς μελέτησε το αποτέλεσμα της διακοπής των φαρμάκων της καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με ιστορικό διατατικής καρδιομυοπάθειας  (νόσος στην οποία η καρδιά μεγαλώνει σε μέγεθος και μειώνεται η συσταλτικότητα της) οι οποίοι κατά τη διάρκεια της τυχαιοποίησης ήταν ασυμπτωματικοί και στους οποίους το κλάσμα εξωθήσεως της αριστερής κοιλίας  είχε βελτιωθεί σε φυσιολογικά επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν  και στους οποίους το μέγεθος αριστερής κοιλίας είχε γίνει φυσιολογικό.

Σε αυτούς τούς ασθενείς το νατριουρητικό πεπτίδιο στο αίμα (το οποίο παράγεται από τα κύτταρα του μυοκαρδίου και είναι μία βοηθητική εξέταση στη διάγνωση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας) ήταν φυσιολογικό.

Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αυτούς που συνέχισαν την φαρμακευτική αγωγή (26 ασθενείς) για τη καρδιακή ανεπάρκεια και σε αυτούς που την διέκοψαν (25 ασθενείς). 

Όρισαν ως επανεμφάνιση της καρδιακής ανεπάρκειας μείωση του κλάσματος εξωθήσεως πάνω από 10% σε λιγότερο από 50%, αύξηση του όγκου της αριστερής κοιλίας την αύξηση του νατριουρητικού πεπτιδίου και την επανεμφάνιση συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας όπως δύσπνοια και πρήξιμο στα πόδια.

Από τους 26 ασθενείς που συνέχισαν  την φαρμακευτική κανένας δεν επανεμφάνισε καρδιακή ανεπάρκεια τους επόμενους 6 μήνες  και από αυτούς που την διέκοψαν 44% επανεμφάνισαν καρδιακή ανεπάρκεια. 

Η παραπάνω μελέτη είναι η πρώτη προοπτική μελέτη η οποία μας προσφέρει στοιχεία υπέρ της συνέχισης της φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς που έχουν ανακάμψει απο ιστορικό μείωσης της συσταλτικότητας της καρδιάς.

Βιβλιογραφία:

Withdrawal of pharmacological treatment for heart failure in patients with recovered dilated cardiomyopathy (TRED-HF):  an open-label, pilot, randomised trial. Halliday et al. Lancet 2018