Η στεφανιαία νόσος παραμένει η κύρια αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Είναι γνωστό ότι η αλλαγή τρόπου ζωής και συνηθειών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακό θάνατο. 

Η εκτίμηση του κινδύνου, της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, της κολπικής μαρμαρυγής, της αρτηριακής πίεσης, των επιπέδων χοληστερίνης στο αίμα, της δίαιτας, της φυσικής άσκησης και της καρδιακής ανεπάρκειας είναι σημεία «κλειδιά για την τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου.

Α. Αναγνώριση κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο 

Πρωτογενής πρόληψη σε ασθενείς χωρίς γνωστή καρδιαγγειακή νόσο

  • Αναγνώριση καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου τουλάχιστον κάθε 4-5 χρόνια ξεκινώντας από την ηλικία των 20 ετών.

  • Χρησιμοποίηση του αλγορίθμου ASCVD (με βάση τια αμερικανικές κατευθυντήριες οδηγίες) ή του SCORE αλγορίθμου (με βάση τια ευρωπαικές κατευθυντήριες οδηγίες) τα οποία συνεκτιμούν παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, την ύπαρξη ή όχι διαβήτη, την αρτηριακή πίεση, τις τιμές χοληστερίνης, την χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων όπως ασπιρίνης και στατίνης και το κάπνισμα και υπολογίζουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακού συμβάματος τα επόμενα 10 χρόνια. Η χρήση αυτών των αλγορίθμων μπορεί να γίνεται σε ασυμπτωματικούς ασθενείς από 40-79 ετών για τον υπολογισμό του κινδύνου για τα επόμενα 10 χρόνια και σε ασθενείς μικρότερης ηλικίας 20-39 μπορεί να εκτιμηθεί ο μακροχρόνιος κίνδυνος για όλη τη διάρκεια ζωής.

  • Αναγνώριση του γεγονότος ότι ασθενείς με χρόνιες φλελμονώδεις νόσους βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που υπολογίζεται από τους παραπάνω αλγορίθμους.

  • Σε επιλεγμένους ασθενείς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης ασβεστίου (calcium score) με την αξονική στεφανιογραφία για να βοηθήσει στην περαιτέρω λήψη αποφάσεων για τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ακολουθηθούν.

  • Οι γυναίκες με ιστορικό προεκλαμψίας, υπέρταση κύησης, πολυκυστικές ωοθήκες ή διαβήτης κύησης έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που υπολογίζεται από τους αλγορίθμους Δευτερογενής πρόληψη σε ασθενείς με γνωστή καρδιαγγειακή νόσο

  • Επιθετική τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου εάν προυπάρχει στεφανιαία νόσος, αγγειακό εγγεφαλικό επεισόδιο ή περιφερική αρτηριακή νόσος.

Βιβλιογραφία:

Explaining the decrease in U.S. deaths from coronary disease, 1980-2000. Ford et al. N Engl J Med 2007. 

Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Yusuf et al. Lancet 2004.