Taking blood pressue
Taking blood pressue

ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Οι ασθενείς κάποιες φορές εμφανίζουν συμπτώματα τα οποία περιγράφουν σαν «φτερούγισμα» στην καρδιά ή ταχυπαλμίες ή οτι η καρδιά «χάνει» παλμούς το οποίο μπορεί να συνοδεύεται από ξαφνική δύσπνοια ή ζάλη ή συκοπτικό επεισόδιο ή προκάρδιο άλγος.

Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις γίνεται η διάγνωση της αρρυθμίας είτε από απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα εάν ο ασθενής έχει την αρρυθμία την στιγμή που διενεργείται το ηλεκτροκαρδιογράφημα είτε με holter ρυθμού.

Kάποιες από αυτές τις αρρυθμίες είναι αθώες , προέρχονται από υπερκοιλιακές εστίες (από τους κόλπους της καρδιάς), και αντιμετωπίζονται είτε με φαρμακευτική αγωγή είτε με κατάλυση (ablation).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί οτι η πιο συχνή αρρυθμία, η κολπική μαρμαρυγή, αν και υπερκοιλιακή με αποτέλεσμα σπάνια να οδηγεί σε αιμοδυναμική αστάθεια, μπορεί να ευθύνεται για πρόκληση εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου όπως υπέρταση, διαβήτη, στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια ή μεγάλη ηλικία. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η έναρξη αντιπηκτικής αγωγής , εάν δεν υπάρχει αντένδειξη, για αποφυγή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και περαιτέρω αγωγή είτε με φάρμακα είτε με κατάλυση (ablation) αναλόγως την περίπτωση.

Οι αρρυθμίες οι οποίες προέρχονται από τις κοιλίες είναι συνήθως πιο σοβαρές και οφείλονται σε κάποια πάθηση της καρδιάς όπως μυοκαρδιοπάθεια και στεφανιαία νόσος. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητη η τοποθέτηση απινιδωτή εκτός της φαρμακευτικής αγωγής.