ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εξαιρετικά συχνά είναι απαραίτητος ο καρδιολογικός έλεγχος πριν την ένταξη νέων παιδιών στον αθλητισμό αλλά και ενηλίκων πριν ξεκινήσουν συστηματική ή  ανταγωνιστική άθληση με σκοπό να εξακριβωθεί αν κάποια καρδιακή πάθηση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακού συμβάματος κατά την άσκηση. Η ιατρός δίνει έμφαση στη λεπτομερή λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού,  στη φυσική εξέταση και στη διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Στους εξεταζόμενους  που παρουσιάζουν παθολογικά ευρήματα διενεργείται περαιτέρω έλεγχος  με υπερηχογράφημα καρδιάς και εάν κριθεί απαραίτητο καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης, Holter ρυθμού και μαγνητική καρδιάς.