Γυναίκα και Καρδιοτοξική Θεραπεία

Οι εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου με σύγχρονα αντινεοπλασματικά σχήματα και ακτινοθεραπεία έχουν σαν αποτέλεσμα ένα αυξανόμενο ποσοστό ασθενών να επιβιώνει μακροχρόνια.

Η αυξημένη αυτή επιβίωση των ασθενών με ιστορικό έκθεσης σε αντινεοπλασματική θεραπεία, έχει οδηγήσει στην όλο και συχνότερη εμφάνιση καρδιαγγειακών επιπλοκών ως απότοκο της ίδιας της θεραπείας.

Ειδικότερα, για παράδειγμα γυναίκες με καρκίνο του μαστού συχνά λαμβάνουν  ακτινοθεραπεία του μεσοθωράκιου και κάποια είδη  χημειοθεραπείας που έχουν συσχετισθεί με καρδιολογικά νοσήματα, όπως οι ανθρακυκλίνες και οι HER-2 ανταγωνιστές. Οι επιπλοκές της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας του καρκίνου στο καρδιαγγειακό σύστημα περιλαμβάνουν τη συστολική και διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας με καρδιακή ανεπάρκεια, τη στεφανιαία νόσο, τις αρρυθμίες, τις βαλβιδοπάθειες, την εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης, τις παθήσεις του περικαρδίου και τη θρομβοεμβολική νόσο.

Πάντα με στενή συνεργασία των ογκολόγων και του καρδιολόγου παρέχεται παρακολούθηση των ασθενών εκείνων που είτε έχουν ήδη λάβει καρδιοτοξικές θεραπείες, είτε πρόκειται να λάβουν καρδιοτοξική θεραπεία και έχουν καρδιαγγειακή νόσο ή πολλαπλούς καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου (υπέρταση, διαβήτη  δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία και κάπνισμα).

Η φυσική εξέταση, το λεπτομερές ιστορικό, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, οι εργαστηριακές εξετάσεις αίματος και το  υπερηχογράφημα με την δυνατότητα εκτέλεσης νεότερων τεχνικών με strain (το οποίο έχει αποδειχθεί σε πολλαπλές κλινικές έρευνες ότι μπορεί να ανιχνεύσει την πτώση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας σε πιο πρώιμο στάδιο σε σχέση με (το κλάσμα εξωθήσεως) είναι μερικά από τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, είτε κατά την αρχική εκτίμηση του ασθενούς είτε κατά την  παρακολούθηση.

Σε περίπτωση που διαγνωσθεί πτώση της λειτουργικότητας της καρδίας, μπορεί να χορηγηθεί κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και πιθανόν να γίνει τροποποίηση της χημειοθεραπείας / ακτινοθεραπείας πάντα μετά απο στενή συνεργασία  με τον ογκολόγο.